Valeris agerade rådgivare i Scanjets förvärv av brittiska PSM.

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Scanjet Holding vid förvärvet av brittiska PSM Instrumentation. Förvärvet är ytterligare ett steg i Scanjets strategi att bredda sitt erbjudande inom ITAMA – Intelligent Tank Management.

Scanjet presenterade idag på den marina mässan Asia Pacific Maritime 2016 i Singapore, ett förvärv av brittiska PSM Instrumentation Ltd. PSM är ett ledande företag inom trycksensorer för tankar inom den marina marknaden. Genom förvärvet kompletteras Scanjets erbjudande inom ramen för ITAMA.

”Genom vår marknadsledande ställning uppkom en möjlighet att förvärva ett internationellt produktbolag för att på så sätt bredda vårt erbjudande. Denna affär är ytterligare ett steg på vägen i vår fokusering på Intelligent Tank Management som vi i Scanjetgruppen bedriver tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Magnus Wallin, Koncernchef och delägare i Scanjet Holding.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat i denna affär. Fördelarna för såväl köpare som säljare är väldigt stora och det finns en stark logik i affären. Det skall bli mycket spännande att följa verksamheterna i framtiden.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner       
Valeris Advisory AB                                   
Telefon: +46 707 59 77 00                      
E-post: 
hakan.berntsson@valeris.se