Valeris bidrar till Torpheimergruppens fortsatta tillväxt

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Torpheimergruppen vid förvärvet av Ställverksgrabbarna AB. Förvärvet stärker Torpheimergruppen inom ställverkssegmentet och är ett steg i Torpheimergruppens strategi att bredda sitt erbjudande som en totalleverantör av installationer. Torpheimergruppen är ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige.

Torpheimergruppen presenterade i veckan ett förvärv av Ställverksgrabbarna AB. Ställverksgrabbarna är ett företag inom montage, provning, driftsättning, service och projektledning av arbeten i elektriska anläggningar. Bolaget är baserat i Norrköping.

”Vi ser en möjlighet att stärka upp vårt erbjudande som en totalleverantör av installationer och konceptet: ”En kontakt – alla funktioner”. Detta är första gången som vi förvärvar ett bolag och vi är mycket nöjda att kunna göra det tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Lars-Göran Torpheimer, VD och grundare av Torpheimergruppen.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat till att stärka Torpheimergruppens ställning på marknaden. Det finns en stark logik i affären och verksamheterna förväntas tillsammans skapa mervärde. Det skall bli mycket spännande att följa verksamheterna i framtiden.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Berntsson, Founding Partner       
Valeris Advisory AB                                   
Telefon: +46 707 59 77 00                      
E-post: 
hakan.berntsson@valeris.se

Johan Simonsson, Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: johan.simonsson@valeris.se