Valeris har agerat rådgivare i samband med försäljningen av Polarpumpen till bygghemma

Valeris agerade rådgivare när Polarpumpen avyttrades till bygghemma. 

Polarpumpen AB är marknadsledande i Sverige inom online-försäljning av värmepumpar och installationstjänster och förvärvades den 24:e april av bygghemma Sverige AB. Polarpumpen har även utvecklat ett ärendehanteringssystem för att styra och följa upp arbetet med att färdigställa installationer, genomförda av tredje part. Bolaget har kontor i Göteborg.

Efter en process med stort intresse valde Polarpumpens ägare slutligen bygghemma som framtida partner i bolagets expansion på de övriga nordiska marknaderna. Alla involverade bedömer att det finns synergier att tillvarata inom såväl expansion på geografiska marknader som inom installationskunnande.

”Bygghemma är en naturlig partner till Polarpumpen där bolagen kan dra nytta av varandras styrkor och kompetens. Denna affär är en naturlig utveckling till följd av den fokusering på det strategiska arbete Polarpumpen bedriver tillsammans med Valeris.” 

- Martin Gerre, Grundare av och delägare i Polarpumpen AB.

 

”Genom denna affär med bygghemma så står Polarpumpen rustat för att ta nästa steg i utvecklingen med en möjlig expansion i Norden.”

- Niklas Eriksson, Grundare av och delägare i Polarpumpen AB.

 

”Vi är väldigt imponerade över den position som Polarpumpen har etablerat i Sverige och bedömer att Bolaget tillsammans med bygghemma står väl rustat för sin resa ut i de nordiska länderna i första hand.”

- Håkan Berntsson, Founding partner Valeris Advisory AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Berntsson, Founding Partner         Johan Simonsson, Founding Partner,
Valeris Advisory AB                                      Valeris Advisory AB
Mobile: +46 707 59 77 00                             Mobile: +46 706 26 72 38
Email: hakan.berntsson@valeris.se         Email: johan.simonsson@valeris.se