Försäljningsuppdrag

Med erfarenhet från drygt tjugofem avyttringar inom Sverige och internationellt inom ett flertal branscher, kan Valeris stötta ägare vid en avyttring av hela och delar av företaget eller genom att ta in nytt kapital för att stärka upp balansräkningen i en expansionsfas.

Valeris kan stödja och vara rådgivande i hela försäljningsprocessen från analys, dokumentation och marknadsfas till förhandling, due diligence och avslut.