Valeris Advisory agerade rådgivare i Scanjets avyttring av sin andel av Elpanneteknik AB.

Valeris Advisory agerade rådgivare när Scanjet avyttrade sin andel av Elpanneteknik AB. 

Elpanneteknik AB är ett bolag verksamt inom miljövänliga elpannor. Företaget har kontor i Nyköping, Bankeryd och Göteborg. Scanjet Holding AB sålde den 2 februari 2016 sina 37.5% av aktierna i Elpanneteknik.

”Denna affär är en naturlig utveckling till följd av den fokusering på Intelligent Tank Management som vi i Scanjetgruppen bedriver tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Magnus Wallin, Koncernchef och delägare i Scanjet Holding.

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Simonsson, Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: johan.simonsson@valeris.se