Ab1 Group AB säljs till amerikanska IPSoft

Valeris Advisory agerade rådgivare när ab1 Group AB säljs till amerikanska IPsoft.

Ab1 är ett IT-konsultföretag med IT-experter och seniora konsulter som är verksamma med tjänster inom systemutveckling, sourcing, projektledning och infrastruktur. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. IPsoft är ett växande amerikanskt IT-företag, med huvudkontor i New York, med fokus på automatisering av IT-system och IT-drift. IPsoft har den 15 april 2015 förvärvat 100 % av aktierna i ab1, som tidigare var ägt av personalen. Ab1s kompetens kommer hjälpa till att påskynda en framgångsrik övergång för IPsofts kunder till automationsaktiverad IT-verksamhet.

”De senaste 18 månaderna har vi sett en dramatisk ökning av efterfrågan av automatiserade lösningar i och med att många anammar tillväxtstrategier som ställer helt nya effektivitetskrav. Denna affär placerar oss i centrum för denna massiva trend som påverkar hela branschen.” 
- Erik Danielsson, VD och tidigare delägare i ab1.
”IPsofts automatiseringskoncept IPcenter kombinerat med ab1s kompetens och erfarenhet av värdeskapande förändringsprojekt har alla förutsättningar för att bli en framgångsrik kombination.”
- Håkan Berntsson, partner på Valeris

För ytterligare information kontakta:
Håkan Berntsson Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00
E-post: hakan.berntsson@valeris.se