Valeris agerade rådgivare i försäljningen av Teknotrans till Semantix

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Teknotrans ägare i försäljningen till Semantix, ägda av Segulah. Teknotrans har etablerat en stark ställning inom översättningstjänster inom fordons- och industrisektorn. Teknotrans grundades 1971 och har kontor i Göteborg och Split i Kroatien. Företaget ägs av VD:n Christian Hammer.

”Vår internationella position som vi stärkt de senaste åren har gjort att affären är ett naturligt nästa steg för vår del. Processen har löpt smidigt och enkelt och utan påverkan på den dagliga verksamheten, bland annat genom Valeris medverkan och erfarenhet.”

- Christian Hammer, VD och ägare Teknotrans.

”Vi är väldigt nöjda över att ha medverkat i en affär med tydlig logik. En rak, konstruktiv och relativt snabb process har lett fram till en bra lösning för båda parter. Vi ser tydliga möjligheter för parterna för fortsatt positiv utveckling, framförallt internationellt och ser fram emot den gemensamma utvecklingen.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner                        Johan Simonsson, Founding Partner,
Valeris Advisory AB                                                     Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00                                          Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: hakan.berntsson@valeris.se                       E-post: johan.simonsson@valeris.se