Valeris agerade rådgivare i Torpheimergruppens förvärv av Ventilation & Inomhusklimat

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Torpheimergruppen vid förvärvet av Ventilation & Inomhusklimat Sverige AB (V&I). V&I har etablerat en stark ställning på ventilationsmarknaden över hela Stockholmsområdet och förvärvet stärker Torpheimergruppen på den expansiva Stockholmsmarknaden och är ett steg i dess strategi att bredda sitt erbjudande som en totalleverantör av installationer. Torpheimergruppen är ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige.

V&I är ett företag verksamt främst inom ventilation med stark ställning på eftermarknaden i hela Stockholm. Bolaget är baserat i Södertälje.

”Vi ser en möjlighet att stärka upp vår ställning på Stockholmsmarknaden och får förmånen att göra det tillsammans med ett riktigt kvalitetsbolag. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet i Stockholm tillsammans med de tidigare ägarna.”

- Lars-Göran Torpheimer, VD och grundare av Torpheimergruppen.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat i en affär med tydlig logik och verksamheterna förväntas tillsammans skapa mervärde. En konstruktiv process har lett fram till en bra lösning för båda parter och vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen för bolagen.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 

För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner                      Johan Simonsson, Founding Partner
Valeris Advisory AB                                                   Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00                                        Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: hakan.berntsson@valeris.se                     E-post: johan.simonsson@valeris.se