Rådgivning inom företagstransaktioner,
strategier och affärsutveckling

Valeris är en oberoende rådgivningsfirma inom företagstransaktioner, strategi och affärsutveckling. För oss hör dessa områden tätt samman och en djup förståelse kring ägarnas och företagets strategi ger grunden till att ge väl underbyggda råd kring förvärv eller försäljning av verksamheter.

Vårt team har lång erfarenhet från företagstransaktioner och företagsutveckling, både i Sverige och internationellt.

  - Valeris Advisory erbjuder kunder tjänster inom transaktionsrådgivning och företagsutveckling, baserat på djup analys och erfarenhet inom olika branscher. Vi baserar alla våra tjänster på hög integritet och sund affärsmässighet.

Valeris erbjuder rådgivning inom affärsutveckling och företagstransaktioner för medelstora bolag, det s.k. "Midmarket segmentet". Vi arbetar med förvärvs- och försäljningsuppdrag samt strategisk rådgivning. All vår verksamhet har sin grund i en genomgripande analys.

Vi tar övergripande ansvar för projektledningen i alla processer. Målet är att maximera klientens långsiktiga värdeskapande.

  - Vårt fokus ligger på bolag aktiva i Sverige och vi arbetar med företag inom en rad olika branscher. Varje uppdrag är unikt och ställer särskilda krav. Utifrån vår stora transaktionserfarenhet söker vi alltid efter rätt lösning. 

Tillsammans har vårt team över 30 års erfarenhet från transaktioner eller
strategikonsultverksamhet och har genomfört över 25 transaktioner i ett flertal länder.