Valeris agerade rådgivare i försäljningen av Teknotrans till Semantix

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Teknotrans ägare i försäljningen till Semantix, ägda av Segulah. Teknotrans har etablerat en stark ställning inom översättningstjänster inom fordons- och industrisektorn. Teknotrans grundades 1971 och har kontor i Göteborg och Split i Kroatien. Företaget ägs av VD:n Christian Hammer.

”Vår internationella position som vi stärkt de senaste åren har gjort att affären är ett naturligt nästa steg för vår del. Processen har löpt smidigt och enkelt och utan påverkan på den dagliga verksamheten, bland annat genom Valeris medverkan och erfarenhet.”

- Christian Hammer, VD och ägare Teknotrans.

”Vi är väldigt nöjda över att ha medverkat i en affär med tydlig logik. En rak, konstruktiv och relativt snabb process har lett fram till en bra lösning för båda parter. Vi ser tydliga möjligheter för parterna för fortsatt positiv utveckling, framförallt internationellt och ser fram emot den gemensamma utvecklingen.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner                        Johan Simonsson, Founding Partner,
Valeris Advisory AB                                                     Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00                                          Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: hakan.berntsson@valeris.se                       E-post: johan.simonsson@valeris.se

Valeris agerade rådgivare i Torpheimergruppens förvärv av Ventilation & Inomhusklimat

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Torpheimergruppen vid förvärvet av Ventilation & Inomhusklimat Sverige AB (V&I). V&I har etablerat en stark ställning på ventilationsmarknaden över hela Stockholmsområdet och förvärvet stärker Torpheimergruppen på den expansiva Stockholmsmarknaden och är ett steg i dess strategi att bredda sitt erbjudande som en totalleverantör av installationer. Torpheimergruppen är ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige.

V&I är ett företag verksamt främst inom ventilation med stark ställning på eftermarknaden i hela Stockholm. Bolaget är baserat i Södertälje.

”Vi ser en möjlighet att stärka upp vår ställning på Stockholmsmarknaden och får förmånen att göra det tillsammans med ett riktigt kvalitetsbolag. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet i Stockholm tillsammans med de tidigare ägarna.”

- Lars-Göran Torpheimer, VD och grundare av Torpheimergruppen.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat i en affär med tydlig logik och verksamheterna förväntas tillsammans skapa mervärde. En konstruktiv process har lett fram till en bra lösning för båda parter och vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen för bolagen.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 

För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner                      Johan Simonsson, Founding Partner
Valeris Advisory AB                                                   Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00                                        Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: hakan.berntsson@valeris.se                     E-post: johan.simonsson@valeris.se

Valeris har agerat rådgivare i samband med försäljningen av en global marknadsledande e-handlare

Valeris agerade rådgivare när en global marknadsledande e-handlare avyttrades.   

En global marknadsledare inom online-försäljning av konsumentvaror utanför Sverige har bytt ägare. Efter en global process valde ägarna och grundarna av bolaget slutligen en industriell part som framtida ägare, där den nya ägaren ser bolaget som ett tillväxtsegment som kompletterar deras befintliga sortiment.

”Vi är otroligt imponerade över den verksamhet och position som bolaget drivit upp och med en ny stark ägare så finns alla förutsättningar att accelerera tillväxten ytterligare. Det har varit av yttersta viktigt att driva en global men samtidigt konfidentiell process vilket Valeris Advisory förhållit sig till då det var grundarnas önskemål och krav.”

- Johan Simonsson, Founding partner Valeris Advisory AB.

 

Parterna önskar vara konfidentiella.

 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Berntsson, Founding partner,                        Johan Simonsson, Founding Partner
Valeris Advisory AB                                                       Valeris Advisory AB
Telefon: +46 70 759 77 00                                           +46 706 26 72 38
E-post: hakan.berntsson@valeris.se                        johan.simonsson@valeris.se

Valeris har agerat rådgivare i samband med försäljningen av Polarpumpen till bygghemma

Valeris agerade rådgivare när Polarpumpen avyttrades till bygghemma. 

Polarpumpen AB är marknadsledande i Sverige inom online-försäljning av värmepumpar och installationstjänster och förvärvades den 24:e april av bygghemma Sverige AB. Polarpumpen har även utvecklat ett ärendehanteringssystem för att styra och följa upp arbetet med att färdigställa installationer, genomförda av tredje part. Bolaget har kontor i Göteborg.

Efter en process med stort intresse valde Polarpumpens ägare slutligen bygghemma som framtida partner i bolagets expansion på de övriga nordiska marknaderna. Alla involverade bedömer att det finns synergier att tillvarata inom såväl expansion på geografiska marknader som inom installationskunnande.

”Bygghemma är en naturlig partner till Polarpumpen där bolagen kan dra nytta av varandras styrkor och kompetens. Denna affär är en naturlig utveckling till följd av den fokusering på det strategiska arbete Polarpumpen bedriver tillsammans med Valeris.” 

- Martin Gerre, Grundare av och delägare i Polarpumpen AB.

 

”Genom denna affär med bygghemma så står Polarpumpen rustat för att ta nästa steg i utvecklingen med en möjlig expansion i Norden.”

- Niklas Eriksson, Grundare av och delägare i Polarpumpen AB.

 

”Vi är väldigt imponerade över den position som Polarpumpen har etablerat i Sverige och bedömer att Bolaget tillsammans med bygghemma står väl rustat för sin resa ut i de nordiska länderna i första hand.”

- Håkan Berntsson, Founding partner Valeris Advisory AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Berntsson, Founding Partner         Johan Simonsson, Founding Partner,
Valeris Advisory AB                                      Valeris Advisory AB
Mobile: +46 707 59 77 00                             Mobile: +46 706 26 72 38
Email: hakan.berntsson@valeris.se         Email: johan.simonsson@valeris.se

Valeris bidrar till Torpheimergruppens fortsatta tillväxt

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Torpheimergruppen vid förvärvet av Ställverksgrabbarna AB. Förvärvet stärker Torpheimergruppen inom ställverkssegmentet och är ett steg i Torpheimergruppens strategi att bredda sitt erbjudande som en totalleverantör av installationer. Torpheimergruppen är ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige.

Torpheimergruppen presenterade i veckan ett förvärv av Ställverksgrabbarna AB. Ställverksgrabbarna är ett företag inom montage, provning, driftsättning, service och projektledning av arbeten i elektriska anläggningar. Bolaget är baserat i Norrköping.

”Vi ser en möjlighet att stärka upp vårt erbjudande som en totalleverantör av installationer och konceptet: ”En kontakt – alla funktioner”. Detta är första gången som vi förvärvar ett bolag och vi är mycket nöjda att kunna göra det tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Lars-Göran Torpheimer, VD och grundare av Torpheimergruppen.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat till att stärka Torpheimergruppens ställning på marknaden. Det finns en stark logik i affären och verksamheterna förväntas tillsammans skapa mervärde. Det skall bli mycket spännande att följa verksamheterna i framtiden.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 

För ytterligare information kontakta:

Håkan Berntsson, Founding Partner       
Valeris Advisory AB                                   
Telefon: +46 707 59 77 00                      
E-post: 
hakan.berntsson@valeris.se

Johan Simonsson, Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: johan.simonsson@valeris.se

Valeris agerade rådgivare i Scanjets förvärv av brittiska PSM.

Valeris Advisory har agerat rådgivare till Scanjet Holding vid förvärvet av brittiska PSM Instrumentation. Förvärvet är ytterligare ett steg i Scanjets strategi att bredda sitt erbjudande inom ITAMA – Intelligent Tank Management.

Scanjet presenterade idag på den marina mässan Asia Pacific Maritime 2016 i Singapore, ett förvärv av brittiska PSM Instrumentation Ltd. PSM är ett ledande företag inom trycksensorer för tankar inom den marina marknaden. Genom förvärvet kompletteras Scanjets erbjudande inom ramen för ITAMA.

”Genom vår marknadsledande ställning uppkom en möjlighet att förvärva ett internationellt produktbolag för att på så sätt bredda vårt erbjudande. Denna affär är ytterligare ett steg på vägen i vår fokusering på Intelligent Tank Management som vi i Scanjetgruppen bedriver tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Magnus Wallin, Koncernchef och delägare i Scanjet Holding.

”Vi är väldigt glada över att ha medverkat i denna affär. Fördelarna för såväl köpare som säljare är väldigt stora och det finns en stark logik i affären. Det skall bli mycket spännande att följa verksamheterna i framtiden.”

- Håkan Berntsson, Partner på Valeris.

 För ytterligare information kontakta:


Håkan Berntsson, Founding Partner       
Valeris Advisory AB                                   
Telefon: +46 707 59 77 00                      
E-post: 
hakan.berntsson@valeris.se

Valeris Advisory agerade rådgivare i Scanjets avyttring av sin andel av Elpanneteknik AB.

Valeris Advisory agerade rådgivare när Scanjet avyttrade sin andel av Elpanneteknik AB. 

Elpanneteknik AB är ett bolag verksamt inom miljövänliga elpannor. Företaget har kontor i Nyköping, Bankeryd och Göteborg. Scanjet Holding AB sålde den 2 februari 2016 sina 37.5% av aktierna i Elpanneteknik.

”Denna affär är en naturlig utveckling till följd av den fokusering på Intelligent Tank Management som vi i Scanjetgruppen bedriver tillsammans med Valeris Advisory.” 

- Magnus Wallin, Koncernchef och delägare i Scanjet Holding.

 

För ytterligare information kontakta:
Johan Simonsson, Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 706 26 72 38
E-post: johan.simonsson@valeris.se

Ab1 Group AB säljs till amerikanska IPSoft

Valeris Advisory agerade rådgivare när ab1 Group AB säljs till amerikanska IPsoft.

Ab1 är ett IT-konsultföretag med IT-experter och seniora konsulter som är verksamma med tjänster inom systemutveckling, sourcing, projektledning och infrastruktur. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. IPsoft är ett växande amerikanskt IT-företag, med huvudkontor i New York, med fokus på automatisering av IT-system och IT-drift. IPsoft har den 15 april 2015 förvärvat 100 % av aktierna i ab1, som tidigare var ägt av personalen. Ab1s kompetens kommer hjälpa till att påskynda en framgångsrik övergång för IPsofts kunder till automationsaktiverad IT-verksamhet.

”De senaste 18 månaderna har vi sett en dramatisk ökning av efterfrågan av automatiserade lösningar i och med att många anammar tillväxtstrategier som ställer helt nya effektivitetskrav. Denna affär placerar oss i centrum för denna massiva trend som påverkar hela branschen.” 
- Erik Danielsson, VD och tidigare delägare i ab1.
”IPsofts automatiseringskoncept IPcenter kombinerat med ab1s kompetens och erfarenhet av värdeskapande förändringsprojekt har alla förutsättningar för att bli en framgångsrik kombination.”
- Håkan Berntsson, partner på Valeris

För ytterligare information kontakta:
Håkan Berntsson Founding partner,
Valeris Advisory AB
Telefon: +46 707 59 77 00
E-post: hakan.berntsson@valeris.se